Logo
 
 

תפריט טנדוקה

 
דף הבית > תפריטים > מכתבי תודה
 
 

 
 
30.6.13 מכתב תודה ממשפחת אטרי

לצפייה במכתב תודה לחצו כאן>>

 
 
 
10.02.13 מכתב תודה ממש' סטריקובסקי

לצפייה במכתב תודה לחצו כאן >>

 
 
 
06.01.13 - מכתב תודה ממשפ' יהלום

לצפייה במכתב תודה לחצו כאן >>

 
 
 
 
01.03.13 מכתב תודה ממש' מועלם

לצפייה במכתב תודה לחצו כאן >>

 
 
 
28.01.13 מכתב תודה מתושבי תפוח

לצפייה במכתב תודה לחצו כאן >>

 
 
 
30.11.14- מכתב תודה מאנשי חינוך מחוז צפון

לצפייה במכתב תודה לחצו כאן>>